Software u firmi BETAcomm d.o.o.

Od 1996. godine bavimo se projektovanjem, izradom i implementacijom aplikativnog softvera za mala i srednja preduzeća, te prodajom i održavanjem brendiranog sistemskog i aplikativnog softvera i antivirusnih rješenja. Također, vršimo i usluge obuke korisnika po zahtjevu. Posjedujemo licence nekoliko generacija RAD alata Clarion (C3, C5 EE, C7 EE) kompanije SoftVelocity. U našoj ponudi možete pronaći softver i antivirusna rješenja renomiranih IT kompanija Microsoft, F-Secure i Kaspersky Lab. Od 2010. godine imamo status ovlaštenog distributera licenciranih antivirusnih rješenja kompanije F-Secure. U nastavku stranice možete pogledati naše vlastite proizvode iz asortimana aplikativnog softvera.

software-box

Bavimo se izradom aplikativnog softvera prema željama i potrebama naših klijenata. Specijalizirani smo za izradu knjigovodstvenog aplikativnog softvera za mala i srednja preduzeća. Veliki broj korisnika različitih profila i djelatnosti uvjerio se u funkcionalnost, pouzdanost i lakoću korištenja naših vlastitih softverskih rješenja. Izrada namjenskog aplikativnog softvera je proces u kojem se vrše sve neophodne radnje od analize zahtjeva do razvoja i testiranja rješenja, da bi se klijentu isporučilo potpuno stabilno rješenje. Također, nudimo usluge testiranja i nadograđivaja određenog aplikativnog rješenja dodatnim modulima.

Iz asortimana aplikativnog softvera izdvajamo naša vlastita rješenja:

 • ADKAN – Aplikativno rješenje za advokatske kancelarije.
 • CLARIS – Modularni intergrisani knjigovodstveni paket za MSP.
 • KUDI – Aplikativno rješenje za knjige udjela.
 • PILIS – Aplikativno rješenje za pilane.
 • PLATE – Aplikativno rješenje za obračun plata.
 • POS – Aplikativno rješenje za evidenciju prometa, zaduženja i zaliha.
 • PROIS – Aplikativno rješenje za praćenje proizvodnje sa obradom radnih naloga.
 • VELPRO – Aplikativno rješenje namijenjeno za skladišno poslovanje.

Također, izdvajamo i dodatne module ugradive u određena aplikativna rješenja:

 • BLAG – Modul obrade blagajničkog poslovanja.
 • FAKT – Modul za skladišno poslovanje.
 • FIN – Glavni modul finansijskog knjigovodstva.
 • KALK – Modul za obradu ulazne dokumentacije.
 • KIF/KUF – Modul za operativnu evidenciju odnosa sa partnerima.
 • LAB – Modul za analitičku obradu sirovina, ambalaže, artikala i gotovih proizvoda.
 • MAT – Modul za obradu dokumentacije u materijalnom knjigovodstvu.
 • SIFAR – Modul za definisanje, unos, korekciju i ispis šifarnika.

Program ADKAN

Program namijenjen za advokatske kancelarije.

Aplikativno softversko rješenje ADKAN vrši evidenciju protokola spisa i upisnika advokatske kancelarije sa izradom šifarnika klijenata, tužitelja i tuženika.

Rješenje ADKAN omogućava brzu pretragu i filtriranje po ličnim podacima klijenata, tužitelja i tuženika, te vrlo brz uvid u željenu dokumentaciju sa pregledom termina, ročišta i pripadajućih dokumenata.

[/fusion_tab]

claris

Program CLARIS

CLARIS je modularni integrisani knjigovodstveni paket za mala i srednja preduzeća.

Sastoji se od 11 modula. Moduli ugrađeni u ovo aplikativno rješenje su neovisni i mogu funkcionisati samostalno. Moduli zastupljeni u aplikativnom rješenju CLARIS su: BLAG, FAKT, FIN, KALK, KIF/KUF, LAB, MAT i SIFAR.

Ovaj integrisani knjigovodstveni paket vrši sve potrebne funkcije neophodne za poslovanje. Od importovanja kontiranih naloga za knjiženje, obrade ulazne i izlazne dokumentacije sa automatskim kontiranjem, do fakturisanja i obrade blagajničkog poslovanja uz generisanje dokumentacije, CLARIS je neizostavan program za uspješno poslovanje Vaše firme.

[/fusion_builder_row_inner]

kudi

Program KUDI

Program knjige udjela kreiran na osnovu zakonskih propisa i iskustava pravnih službi i menadžmenta koje su iz DD oblika organizovanje prešle u DOO oblik.

Baza aplikativnog rješenja KUDI sadrži sljedeće grupe podataka: vlasnici udjela, članovi uprave, udjeli, transakcije i uplate (izvodi), zalozi, nasljednici i grupe udjela.

Izvještaji u KUDI-ju su usklađeni sa propisanim listanjima i izgledom upisnih listova. Transakcije obuhvataju promjene po tipskim oblicima prodaje, kupovine cijelog dijela ili udjela, nasljedstvo te povećanje ili umanjenje osnovne vrijednosti kapitala. Kroz ovo aplikativno rješenje moguće je evidentiranje i brisanje zaloga (opterećenja udjela) sa dnevnikom promjena na udjelu.

pilis

Program PILIS

Program namijenjen za evidenciju i obradu prometa i proreza u pilanama. Može funkcionisati samostalno, a može funkcionisati i u kolaboraciji sa pojedinim modulima CLARIS-a.

U PILIS-u su ugrađeni algoritmi pomoću kojih se vrši kontrola fakturisanog prijevoza. Zaseban modul bavi se prorezom, slaganjem paketa gotovih proizvoda, te njihovom zalihom. Drugi zaseban modul bavi se fakturisanjem i evidencijom otpreme, kao i prodajom, prodajnim cijenama gotovih proizvoda, te analizom kupaca.

Dosadašnja primjena PILIS-a u poslovanju pokazala je velike uštede u vremenu i angažmanu osoblja prilikom obavljanja redovnih poslova, te iznimno efikasnu kontrolu dokumenata dobavljača pri prikazu stvarnih količina i vrijednosti prijevoza.

Program PLATE

Program namijenjen za obračun plata i napravljen u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Aplikativno rješenje PLATE objedinjuje matične podatke radnika, organizacionih jedinica, kreditora i banaka. Unos satnica vrši se u mjesečni nalog za obračun plate i isti se dopunjava ostalim podacima vezanim kako za naknade i nadnice tako i za obustave (odbici, krediti, članarine, samodoprinosi).

U rješenju PLATE, sve obustave, krediti, članarine i bilo koji drugi oblik umanjenja plate mogu se definisati kroz šifarnike u kojim se definiše i način na koji se vrši uplata tih sredstava. Moguće eksportovanje rekapitulacija, spiskova, virmana i generisanih izvještaja u .xml formatu. Omogućena je i specifična obrada plata za niskoakumulativne grane kao što su tekstilna i kožarska industrija.

pos

Program POS

Program namijenjen za evidenciju prometa zaduženja i zaliha na maloprodajnom mjestu. Namijenjen za rad u kioscima, trgovinama i supermarketima.

Napravljen u dvije verzije, kao samostalna aplikacija za trgovine i kioske, i kao serverska aplikacija sa klijentskim modula za prodajna mjesta – kase.

Program POS je proširiv modulom KALK za obračun i evidenciju maloprodajnih kalkulacija, kao i za formiranje prodajnih cijena. Bitna stavka kod programa POS jeste da je ovaj program u potpunosti prilagođen i usklađen sa Zakonom o fiskalnim sistemima u BiH.

prois

Program PROIS

Program namijenjen za praćenje proizvodnje sa obradom radnih naloga, normativa, fakturisanja gotovih proizvoda, zaliha sirovina i ambalaže.

PROIS omogućava praćenje generalnih narudžbi sa rokovima i dinamikom isporuka. Kroz PROIS moguće je paralelno vođenje zaliha i prometa skladišta sirovina, kao i skladišta gotovih proizvoda i ambalaže. Moguće je praćenje skladišta vlastitih proizvoda kod kupaca sa automatskim kreiranjem faktura na osnovu periodične odjave kupca.

Posebnim modulima je omogućena obrada inventure sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda, te fakturisanje izvoznih isporuka prema inostranim kupcima.

velpro

Program VELPRO

Program namijenjen za skladišno poslovanje sa mogućnošću praćenja zaliha na skladištu, obradom ulaza, obradom inventura, generisanjem izlaznih dokumenata (predispozicije, otpisi, izlazi, otpremnice, fakturisanje) i periodičnih izvještaja po potrebi korisnika.

Aplikativno softversko rješenje VELPRO proširivo je modulom diskontne prodaje i generatorom finansijskog naloga za knjiženje i veze sa KIF/KUF modulom.

VELPRO je prilagođen za rad sa većinom fiskalnih printera u FBiH. Ujedno je i direktno povezan sa modulom KALK za izradu kalkulacija.

[/fusion_tabs]

Pogledajte galeriju našeg aplikativnog softvera

Pogledajte izgled i funkcionalnost naših programa

Klikom ovdje