Firma BETAcomm d.o.o. Visoko organizuje nagradnu igru za korisnike društvene mreže Facebook. BETAcomm d.o.o. Visoko utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre:
ORGANIZATOR
Nagradnu igru “Like ‘n Share” priređuje firma BETAcomm d.o.o. Visoko – u daljem tekstu organizator. Pravila nagradne igre su dostupna u objavi “Like ‘n Share” na oficijalnoj web stranici (www.betacomm.com.ba) u sekciji “Obavijesti”.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traje u vremenskom periodu od 1. 4.2015. godine do 15.4.2015. godine.
FOND NAGRADA
MS LAMBDA Wireless Set (bežični set miš + tastatura). Proizvodnja M-San Grupa, MS proizvod (www.msangrupa.com). Proizvodnja 2013. Karakteristike proizvoda: 9 multifunkcionalnih tipki, 2,4 GHz radio tehnologija, optički miš sa 3 dugmeta, 800/1200/1600 dpi. Fond nagrade: 30,00 KM sa PDV-om.
PRAVO SUDJELOVANJA
U nagradnoj igri “Like ‘n Share” pravo učešća imaju sva fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine i imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini, te su registrovani korisnici društvene mreže Facebook (www.facebook.com). Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju i maloljetna lica (mlađa od 18 godina).
UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI
Za sudjelovanje u nagradnoj igri “Like ‘n Share” potrebno je postati “fan” službene stranice BETAcomm d.o.o. Visoko na društvenoj mreži Facebook (potrebno staviti “Like” na našu stranicu) i javno podijeliti objavu (“Share” sa uključenom opcijom “Public”) na ličnim profilima.
PRAVILO O SUDJELOVANJU
Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Like ‘n Share”, pristajete na uslov da ukoliko postanete dobitnik, Vaše ime i prezime i personalni Facebook nalog/profil (link naloga/profila) mogu objaviti i koristiti od strane organizatora bez bilo kakve naknade na zvaničnoj Facebook stranici firme BETAcomm d.o.o. Visoko.
ODABIR DOBITNIKA
Ispunjavanjem uslova navedenih u paragrafu “UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI”, u odabir za dobitnika nagrade ulaze svi korisnici za koje utvrdimo da su ispunili uslove za učešće u nagradnoj igri. Sukladno pravilima Facebooka važeći profili koji ulaze na listu za odabir dobitnika su samo oni kojima ime na Facebook profilu odgovara stvarnom imenu i prezimenu.
IZVLAČENJE DOBITNIKA
Izvlačenje dobitnika obavit će se 15.4.2015. godine u prostorijama firme BETAcomm d.o.o. Visoko. Izvlačenje dobitnika obavit će se slučajnim odabirom putem računara – web stranice RANDOM.ORG (https://www.random.org/lists/). Svaki korisnik za kojeg utvrdimo da je ispunio uslove navedene u “UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI” i ispunjava uslove navedene u “PRAVO SUDJELOVANJA”, te se slaže sa navedenim u “PRAVILO O SUDJELOVANJU” ulazi na listu korisnika koja će biti unesena na stranicu RANDOM.ORG, i iz koje (liste) će RANDOM.ORG automatskim putem odabrati dobitnika nagradne igre “Like ‘n Share”.
OBJAVA DOBITNIKA
Firma BETAcomm d.o.o. Visoko se obavezuje da će rezultate izbora dobitnika u nagradnoj igri “Like ‘n Share” objaviti neposredno nakon izvlačenja na zvaničnoj Facebook stranici, te da će momentalno obavijestiti dobitnika putem poruke na društvenoj mreži Facebook.
PREUZIMANJE NAGRADE
Osvojenu nagradu dobitnik može preuzeti najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata (15.4.2015. godine – 18.4.2015. godine). Osvojenu nagradu dobitnik može preuzeti u našim prostorijama na adresi: Ulica IV, broj 12, 71300 Visoko, naselje Prijeko (www.betacomm.com.ba/kontakt). Firma BETAcomm d.o.o. Visoko zadržava pravo prema kojem dobitnik koji ima mjesto prebivališta unutar 20 kilometara od naših prostorija mora doći u naše prostorije na navedenu adresu i preuzeti nagradu. Ukoliko dobitnik nagrade nema mjesto prebivališta unutar 20 kilometara daljine od naših prostorija, firma BETAcomm d.o.o. se obavezuje da će nagradu dostaviti dobitniku putem pošte ili osobnim dostavnim vozilom.
Ukoliko dobitnik svoju nagradu ne preuzme u već navedenom određenom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu i organizator zadržava pravo da nagradu proslijedi sljedećem korisniku koji se nalazi na dobitnoj listi.
ODREDBA O PRIHVATAJNU PRAVILA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Like ‘n Share”, sudionici prihvataju navedena Pravila nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre (zaposlenici i članovi uže porodice firme BETAcomm d.o.o. Visoko), te sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.
– OSTALE ODREDBE NAGRADNE IGRE
Firma BETAcomm d.o.o. Visoko zadržava pravo kao organizator nagradne igre “Like ‘n Share” da ukloni sve komentare i objave koje su uvredljive na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Firma BETAcomm d.o.o. Visoko zadržava pravo na korištenje prijavljenih komentara u promotivne svrhe bez naknade autoru. Firma BETAcomm d.o.o. Visoko zadržava pravo da bilo kada prekine nagradnu igru “Like ‘n Share” u slučaju pojavljivanja okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju, svi sudionici nagradne igre “Like ‘n Share” će biti obavješteni putem zvanične Facebook stranice.